Καθημερινή Φυσική

Καθημερινή Φυσική Καθημερινή Φυσική

  • 40
  • 6 464 339
Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.

Βίντεο

Τι είναι ο ήχος;
Τι είναι ο ήχος;Πριν χρόνο

Σχόλια